Υπουργείο Εσωτερικών: Πώς θα επιλέγονται οι διοικήσεις στο Δημόσιο

Tο νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και τα νοσοκομεία, καθώς και το νέο σύστημα αξιολόγησής τους παρουσίασε την Τρίτη η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, μαζί με την υφυπουργό, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα

 • Με ομαδοποίηση των φορέων ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους. Εφεξής θα ακολουθείται διαφορετική διαδικασία για έναν φορέα πανελλαδικής εμβέλειας, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και διαφορετική για έναν τοπικό φορέα, όπως μια δημόσια βιβλιοθήκη σε ένα χωριό. Προβλέπεται δε ειδική ομαδοποίηση και διαδικασία για τα νοσοκομεία.
 • Με πιο αυξημένες απαιτήσεις και αυστηρά ελάχιστα προσόντα (π.χ. πτυχίο ή/και [κατά περίπτωση] εργασιακή εμπειρία σε συνάφεια προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή τη διοίκηση), εξασφαλίζοντας ότι όσοι επιλέγονται έχουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.
 • Με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης (τεστ δεξιοτήτων), τα οποία εφαρμόζονται για πρώτη φορά οριζοντίως στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
 • Με συγκεκριμένες προθεσμίες, ώστε οι διαδικασίες επιλογής να εκκινούν και να ολοκληρώνονται εγκαίρως για το σύνολο των φορέων.

Νέο σύστημα αξιολόγησης διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα

 • Με ετήσια σχέδια δράσης για κάθε φορέα, τα οποία περιλαμβάνουν απολογισμό και προγραμματισμό δράσεων, καινοτομίες, ποιοτικούς στόχους και συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, τα οποία εγκρίνονται από τον αρμόδιο υπουργό.
 • Με συμβόλαια απόδοσης με τον αρμόδιο υπουργό, τα οποία αναφέρουν συγκεκριμένες δράσεις και στόχους και υπογράφονται από την αρχή της θητείας των διοικήσεων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος υπουργείου.
 • Με αύξηση της θητείας των διοικήσεων από 3 σε 4 έτη, δίνοντάς τους έτσι ικανότερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του έργου τους.
 • Με ετήσια αξιολόγηση των διοικήσεων και, ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τεθέντων στόχων, δυνατότητα ανταμοιβής (bonus παραγωγικότητας) ή άμεσης λήξης της θητείας τους και αντικατάστασής τους, μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ποιους αφορά το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο αφορά περισσότερες από 600 θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων και Εντεταλμένων Συμβούλων σε φορείς του δημοσίου τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, για τα οποία η επιλογή των διοικήσεων ανήκει στην κυβέρνηση).

Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα φορέων στους οποίους θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων:

 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
 • Υγειονομικές περιφέρειες
 • Δημόσια νοσοκομεία
 • Δημόσιες βιβλιοθήκες
 • Αθλητικά κέντρα

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*