Βρέθηκε η λύση για το ΕΣΥ – Οι γιατροί θα παραμένουν στα νοσοκομεία μέχρι το 70ο έτος της ηλικίας τους!!

Τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας επεξεργάζονται νοµοθετική ρύθµιση για την τριετή -πλέον του ορίου ηλικίας- παραµονή των γιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύµατα µέχρι και το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Το θέµα έχει εγείρει ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των νοσοκοµείων, µαζί µε τις προσλήψεις που σχεδιάζονται, αλλά και τον επαναπατρισµό επιστηµόνων, οι θέσεις των οποίων θα συσχετιστούν και µε τα πανεπιστήμια.

Το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την παραµονή των γιατρών

Το σχέδιο για την παραµονή των γιατρών, που θα είναι προαιρετικό, αλλά δεν θα αποκλείει και την επέκτασή του σε άλλους κλάδους του ∆ηµοσίου που σχετίζονται µε νευραλγικές θέσεις, ετοιµάζεται από το υπουργείο Εσωτερικών µε την «αλλαγή του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα», ο οποίος προβλέπει ότι «λύεται αυτεπάγγελτα η υπαλληλική σχέση» για όσους δηµόσιους υπαλλήλους κλείνουν το 67ο έτος.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αρχή εξαίρεσης από τον γενικό κανόνα της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στα 67 έτη για τους δηµόσιους υπαλλήλους, και γι’ αυτό χρειάζεται την επικύρωση του αρµόδιου υπουργείου Εργασίας. Το θέµα των αναγκών σε ιατρικό προσωπικό έγινε εµφανές την περίοδο της έξαρσης του κορονοϊού και ήδη αντιµετωπίστηκε το 2020 επιφανειακά και µε νοµοθετικές εξάµηνες παρατάσεις, µε την τελευταία διάταξη να προβλέπει ότι «οι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.8.2023, δύνανται να παραµείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.3.2024, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσµευθεί µε άλλον τρόπο και συµµετέχουν σε πρόγραµµα εφηµεριών».

Η παράταση αυτή αφορούσε 92 γιατρούς. Σχετικά µε το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό των γιατρών, υπάρχει ένα πλέγµα 16 προτάσεων που εισηγήθηκε ο Τοµέας Ασφάλισης του Ινστιτούτου Επιστηµονικών Ερευνών του ΠΙΣ, ώστε από κοινού µε τους άλλους Πανελλήνιους Επιστηµονικούς Συλλόγους (Οδοντιατρικό, Φαρµακευτικό, Κτηνιατρικό) να επιδιωχθεί η αποκατάσταση των συντάξεων.

Συνταξιοδότηση

Σύµφωνα µε τον νόµο Κατρούγκαλου, τα 62 έτη αναγκάζονται εκ των συνθηκών να συµπληρώσουν οι ασφαλισµένοι ιατροί, δικηγόροι και µηχανικοί για να συνταξιοδοτηθούν, µε την υποχρεωτική παράλληλη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Παρόµοιες συνταξιοδοτικές προοπτικές αντιµετωπίζουν και γυναίκες ασφαλισµένες του τέως Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητων Επαγγελµατιών (τ. ΕΤΑΑ). Ωστόσο, η αποχώρηση σε σύνταξη µπορεί να καταστεί εφικτή, σε πλείστες περιπτώσεις, πριν από τα 62, εφόσον όµως αξιοποιηθούν οι εξαγορές πλασµατικών ετών (σπουδών, τέκνων, στρατιωτικής θητείας κ.λπ.).

Ειδικότερα, µε τον ν. 4387/2016, εάν γυναίκα ή άνδρας ιατρός, δικηγόρος ή µηχανικός συµπληρώνει αρχικώς τα 35 έτη ασφάλισης µέχρι και 31.12.2012 (και µε την αναγκαία ή ακόµα και αναπόφευκτη χρήση πλασµατικών ετών) και, εν συνεχεία, τα απαιτούµενα 36 έτη (για θεµελίωση το 2011) ή τα 37 έτη (για θεµελίωση το 2012), αλλά όχι και τα όρια ηλικίας των 58, 59 ή 60 ετών έως και 18.8.2015, εµπίπτουν στις µεταβατικές ηλικιακές αυξήσεις του ν. 4336/2015. Υπενθυµίζουµε ότι πριν από τη νοµοθέτηση του ν. 4336/2015, οι ασφαλισµένοι ιατροί, δικηγόροι και µηχανικοί (άνδρες και γυναίκες), που συµπλήρωναν 35 έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2012, διατηρούσαν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν µε τη συµπλήρωση 35 ή 36 ή 37 ετών ασφάλισης κατά περίπτωση και του 60ού έτους της ηλικίας οι άνδρες και του 58ου ή του 59ου έτους οι γυναίκες και µετά την 1η.1.2013, ως θεµελιωµένο ή κατοχυρωµένο δικαίωµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010.

Παραδείγματα

Για παράδειγµα, άνδρας γιατρός µε θεµελιωµένο δικαίωµα το 2010 µε συνολικά 35 έτη ασφάλισης είναι σήµερα 60 ετών. Ο εν λόγω ασφαλισµένος θα µπορούσε κανονικά να αποχωρήσει µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του.

Ανδρας µηχανικός µε 30 έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2012 και εξαγορά 5 ετών σπουδών, µπορούσε να εξέλθει µε το παλαιό καθεστώς στην ηλικία των 60 ετών. Το 2022 γίνεται 59 ετών και η συνταξιοδότησή του θα είναι πλέον εφικτή µόνο µετά τη συµπλήρωση των 62 ετών.

Γυναίκα δικηγόρος µε 31 έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2012 και εξαγορά 4 ετών σπουδών µπορούσε να εξέλθει, µε το παλαιό καθεστώς, στην ηλικία των 59 ετών. Σήµερα είναι 60 ετών και η συνταξιοδότησή της είναι εφικτή µόνο µετά τη συµπλήρωση των 62 ετών µε 40 έτη ασφάλισης.

Ασφαλισµένη γυναίκα στο ΤΣΜΕ∆Ε, 60 ετών σήµερα, µε συµπληρωµένη την 25ετία µέχρι 31.12.2010, θα µπορούσε, υπό το παλαιό καθεστώς, να αποχωρήσει µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της. Πλέον, θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µόνο από τα 66 έτη και 2 µήνες.

Ασφαλισµένη γυναίκα στο ΤΣΑΥ, 59 ετών σήµερα, µε συµπληρωµένα τα 21,5 έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2010, θα µπορούσε, υπό το παλαιό καθεστώς, να αποχωρήσει µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της. Πλέον, θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µόνο από τα 66 ηλικιακά της έτη και 2 µήνες.

Μητέρα µε ανήλικο τέκνο στο Ταµείο Νοµικών, 55 ετών σήµερα, µε συµπληρωµένα τα 22 έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2011, θα µπορούσε, υπό το παλαιό καθεστώς, να αποχωρήσει µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της. Πλέον, θα µπορεί να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης µόνο από τα 65,6 έτη.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*