Τζάκρη: Προετοιμάζεται το ξεπούλημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη Γιαννιτσών στον ιδιωτικό τομέα;

theodora-tzakri

Προετοιμάζεται το ξεπούλημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη Γιαννιτσών στον ιδιωτικό τομέα;

Μετά με την πρόσφατη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, φαίνεται ότι ξεκινά μια διαδικασία να εμπλακεί στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη Γιαννιτσών ο ιδιωτικός παράγοντας με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στην υποβολή αίτησης παραίτησης 10 εργαζομένων του Ινστιτούτου από το Σύλλογο εργαζομένων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οι οποίοι διαμαρτύρονταν κατ’ αυτόν τον τρόπο για την επιχειρούμενη υποβάθμιση και κλείσιμο του Ινστιτούτου.

Σήμερα, μαζί με 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποβάλαμε σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τον ρωτάμε:

Για τη σκοπιμότητα στη βάση της οποίας ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφάσισε «την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατάλληλη διαμόρφωση των όρων και του περιεχομένου διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και την προετοιμασία των όρων πλειοδοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ΙΕΖΠ» καθώς και ποιες είναι οι ανάγκες του Ινστιτούτου που πρόκειται να καλυφθούν.

Για τους λόγους για τους οποίους στην εν λόγω συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μειοψήφησαν οι κκ Σπύρος Μάμαλης Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ και Παναγιώτης Κάτσαρης αιρετός εκπρόσωπος προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για το αν θα προχωρήσει και σε άλλες αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες για την διερεύνηση αξιοποίησης των δυνατοτήτων και άλλων Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

26 Μαρτίου 2021

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Ποια ανάγκη υπαγορεύει την πρόσληψη συμβούλου για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής»

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΙΕΖΠ), είναι ένα από τα 11 ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έχει στην κυριότητά του 3.500 στρέμματα με τα υφιστάμενα ακίνητα που βρίσκονται στο αγρόκτημα ΣΑΑΚ-Παραλίμνη Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας.

Το Ινστιτούτο διαθέτει πειραματικές εκτροφές προβάτων και βοοειδών, ενώ υποστηρικτικά καλλιεργεί και παράγει το ίδιο ζωοτροφές για όλα τα εκτρεφόμενα παραγωγικά ζώα. Στον ίδιο χώρο διεξάγονται πειραματισμοί με κτηνοτροφικά φυτά και ψυχανθή. Επιπλέον, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και η πώλησή τους στη συνέχεια εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την αυτοχρηματοδότησή του.

Από το 1950 που ξεκίνησε η δραστηριότητα του και μέχρι σήμερα, το Ινστιτούτο έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας όπως και στην επιστήμη της ζωικής παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με μεγάλο αριθμό ερευνητικών μελετών και δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Η καλύτερη αξιοποίηση του Ινστιτούτου το οποίο στελεχώνεται από ερευνητές υψηλού επιστημονικού επιπέδου συνίσταται στην ενίσχυση της προσπάθειας για τη διατήρηση και προώθηση των ντόπιων φυλών προβάτων Φλώρινας-Πελαγονίας και Χίου, με στόχο τη γενετική βελτίωσή τους και τη βελτίωση της παραγωγής κρέατος και γάλακτος με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας που πρόσφατα προσετέθη στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.Αυτό λοιπόν που θα περίμενε κανείς θα ήταν η υποστήριξη αυτών των προσπαθειών τόσο με την αναγκαία στελέχωση του Ινστιτούτου όσο και με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του για να συνεχίζει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ελληνική κτηνοτροφία και μελισσοκομία.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ της 22/12/20 (ΑΔΑ: ΩΛ2ΖΟΞ3Μ-ΝΛ7) φαίνεται ότι ξεκινά μια διαδικασία να εμπλακεί στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου ο ιδιωτικός παράγοντας με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του.Σημειώνεται επίσης η ομαδική παραίτηση 10 εργαζομένων του Ινστιτούτου από το Σύλλογο εργαζομένων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαμαρτυρόμενοι για την επιχειρούμενη υποβάθμιση και κλείσιμο του Ινστιτούτου.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Στη βάση ποιάς σκοπιμότητας ο Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφάσισε «την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατάλληλη διαμόρφωση των όρων και του περιεχομένου διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και την προετοιμασία των όρων πλειοδοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ΙΕΖΠ» και ποιες ανάγκες του Ινστιτούτου πρόκειται να καλυφθούν;

2. Για ποιους λόγους στην εν λόγω συνεδρίαση του ΔΣ του Οργανισμού μειοψήφησαν οι κκ Σπύρος Μάμαλης Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ και Παναγιώτης Κάτσαρης αιρετός εκπρόσωπος προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ;3. Πρόκειται να προχωρήσετε και σε άλλες αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες για την διερεύνηση αξιοποίησης των δυνατοτήτων και άλλων Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ;

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*