Πολιτική

Στέρεψε το Μητρώο Στελεχών! Ο Μαρινάκης φωνάζει την Φάνη Πάλλη-Πετραλιά να βοηθήσει στις εκλογές.

Παράλληλα µε την οργάνωση των περιοδειών του πρωθυπουργού ανά περιφέρεια, ο Παύλος Μαρινάκης δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση παλαιότερων «γαλάζιων» στελεχών, µε […]