Τοπικά

Δήμος Έδεσσας: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων»

Mε την υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο φύλλο 11301, […]