Τι αλλάζει και από πότε στις δηλώσεις των κληρονομιών

symvolaiografiko

Με ηλεκτρονική διαδικασία στο γραφείο του συμβολαιογράφου θα διεκπεραιώνονται οι κληρονομιές, μέσα από μια ειδική πλατφόρμα που σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στους συμβολαιογράφους η σχετική πλατφόρμα για την υποδοχή των ηλεκτρονικών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, θα ανοίξει σε περίπου 15 μέρες, την 1η Νοεμβρίου και θα λειτουργήσει σε πιλοτική και προαιρετική μορφή.

Οι συμβολαιογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την εφαρμογή η οποία θα λειτουργεί μέσα στην πλατφόρμα myProperty, και γενικά να τεστάρουν όλη τη διαδικασία και να προτείνουν βελτιώσεις, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς να καταστούν υποχρεωτικές.

Για τους πολίτες δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα, καθώς, το μόνο που αποφεύγουν είναι η επίσκεψη στην Εφορία.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποχρεούνται να τα συγκεντρώσουν και να τα προσκομίσουν στον συμβολαιογράφο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποδοχή της κληρονομιάς.

Ακόμη, τις πράξεις κληρονομιάς, θα τις ελέγχει κατόπιν η Εφορία και αν κρίνει ότι λείπουν δικαιολογητικά ή η διαδικασία δεν έγινε όπως θα έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούμενος θα καλείται να προσέλθει στην οικεία ΔΟΥ προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο φορολογούμενος στον συμβολαιογράφο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπόθεση της κληρονομιάς είναι τα ακόλουθα:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου,
Αντίγραφο διαθήκης,
Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο,
Πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής,
Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού,
Έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου,
Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης,
Αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς,
Λοιπά κατά περίπτωση έγγραφα.

Σε 9 βήματα

Η όλη διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρωθεί ψηφιακά σε 9 βήματα:

Ο συμβολαιογράφος θα συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό του κληρονόμου.
Η δήλωση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του κληρονόμου στο myTaxisnet.
Ο κληρονόμος θα αποδέχεται τη δήλωση.
Η δήλωση θα υποβάλλεται αυτόματα και θα βεβαιώνεται, όταν προκύπτει, o φόρος.
Ο συμβολαιογράφος θα ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
Ο κληρονόμος θα πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).
Το TAXIS θα ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.
Το αποδεικτικό καταβολής θα αναρτάται στο myPROPERTY για συμβολαιογράφο και κληρονόμο.
Ο συμβολαιογράφος θα αναρτά τη συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς στο myPROPERTY.

Οι δόσεις του φόρου

Οι δόσεις στις οποίες μπορεί να καταβληθεί ο φόρος κληρονομιών, όπως δωρεών και γονικών παροχών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:

Ο φόρος που προκύπτει βάσει αρχικής ή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας. Αν ο κληρονόμος ή δωρεοδόχος ή τέκνο είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.
Μετά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ή μετά τον έλεγχο, ο φόρος καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.
Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις.
Στην περίπτωση δωρεάς- γονικής παροχής χρηματικών ποσών και κινητών, ο φόρος καταβάλλεται εντός 3 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου αντίστοιχα.
Απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς, και όχι από τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής, η χρηματική κατάθεση σε Τράπεζα σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα στο όνομα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού, καθώς και οι κοινοί λογαριασμοί λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών, για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια, και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη.

Πηγή: sofokleousin

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*