Τοπικά

Τζάκρη: Ανίκανη η Κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των 200 μαθητών και την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου

Ανίκανη η Κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των 200 μαθητών και την απρόσκοπτη λειτουργία του Κεστεκίδειου ελληνικού σχολείου Βρυξελλών Κατά τη συζήτηση […]