4_83
Αγροτικά

Φθηνά κεφάλαια για αγορά δικαιωμάτων, γης, ζώων με βούλα Ε.Ε.

Την αγορά δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης και την απόκτηση αγροτεµαχίων χωρίς κάποιον περιορισµό µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων εγγυηµένου επιτοκίου, προβλέπει ο σχεδιασµός των αγροτικών […]