Τοπικά

Διακηρύξεις εκμίσθωσης ακινήτων της Περιφερειακής ενότητας Πέλλας – Δείτε τις περιοχές

Διακηρύξεις εκμίσθωσης ακινήτων της Περιφερειακής ενότητας Πέλλας σε Ασβεσταριό, Πέλλα και Άθυρα. Η Διακήρυξη αφορά στα παρακάτω ακίνητα: Αγρόκτημα Ασβεσταριού τεμάχιο 251δ […]