Σχέδια βελτίωσης: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη

Τα πρώτα αποτελέσματα των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στα σχέδια βελτίωσης (δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»), τα οποία προέκυψαν μετά τους διοικητικούς ελέγχους, ανακοίνωσαν οι Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Κρήτης εντάσσονται 238 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 15.598.293,64 ευρώ. Επιλαχόντες (πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης) είναι 498 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 25.732.959,54 ευρώ και απορριπτόμενοι 40 αιτήσεις.

Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται 424 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 28.762.289,99 ευρώ. Οι επιλαχόντες ανέρχονται σε 811 συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 46.582.749,39 ευρώ και οι απορριπτόμενοι σε 35.

Οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής έως 2/2/2024 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έως και 3/2/2024 για την Περιφέρεια Κρήτης.

Να σημειωθεί ότι κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, άλλο), όπως αυτά εμφανίζονται στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης». Η εμφάνιση της βαθμολογίας στον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και εμφανίζεται μόνο για το ενδεχόμενο υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά του υπολογισμού της.

Ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την ΠΕ Κρήτης ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΔΩ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*