Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Γεωργιάδη – Χατζηδάκη: Άνεργοι άνω των 67 και έως 74 ετών, δύνανται να εντάσσονται σε προγράμματα απασχόλησης!!

«Η κυβέρνηση, με μια απαράδεκτη διάταξη και μέσα στο κατακαλόκαιρο, επιδιώκει εμμέσως να καταργήσει το γενικό όριο συνταξιοδότησης όσων είναι στα 67 έτη και δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να το ανεβάσει στα 74 έτη μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα ανέργων», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τη διάταξη της κυβέρνησης σχετικά με την έμμεση κατάργηση του γενικού ορίου συνταξιοδότησης».

Τι αναφέρει το επίμαχο άρθρο
Στο άρθρο 61 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προγράμματα απασχόλησης ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών και άνω» αναφέρεται ότι άνεργοι άνω των 67 και έως 74 ετών, δύνανται να εντάσσονται σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα για να βγουν στη σύνταξη.

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), είναι δυνατή η ένταξη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας πενήντα πέντε (55) έως εξήντα επτά (67) ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α., για την απασχόλησή τους στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντος σε ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος».

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*