Ψηφιακά οι εξετάσεις στα τμήματα των πανεπιστημίων που είναι σε κατάληψη – Τι αποφάσισαν οι πρυτάνεις

Μετά την ολοκλήρωση της Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων με τηλεδιάσκεψη, όπου συμμετείχε και ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, εκδόθηκε κι επίσημη ανακοίνωση για τις ψηφιακές εξετάεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπου δεν γίνονται δια ζώσης μαθήματα λόγω καταλήψεων.

Η ανακοίνωση:

Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων με θέμα «Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Πανεπιστήμια» με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα.

Συζητήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα το πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για υλοποίηση του διδακτικού εξαμήνου και την εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη διενέργεια των εξετάσεων. Προτεραιότητα για τη Σύνοδο των Πρυτάνεων αποτελεί η ομαλή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών με την αξιοποίηση και των εξ αποστάσεως μεθόδων, εφόσον αυτές απαιτηθούν. Για τον σκοπό αυτό τα ΑΕΙ με αποφάσεις των Συγκλήτων τους θα καθορίσουν τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και το βέλτιστο χρονικό πλαίσιο.

Οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών ΑΕΙ υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης τα πανεπιστήμια σε όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας. Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στοχοποίηση των πρυτανικών αρχών, με αποκορύφωση την εισαγγελική παρέμβαση.

Η ανακοίνωση των Πρυτάνεων για την εξ αποστάσεως εξεταστική προβλέπει:

Α. Την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων, μέσω διαδικτύου, στα τμήματα που μέχρι σήμερα  δεν έχει υλοποιηθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου 13 εβδομάδων μάθημα.

Β. Την υιοθέτηση ή όχι  πρότασης για πραγματοποίηση διαδικτυακών εξετάσεων στα τμήματα τα οποία υπάρχει αδυναμία με φυσική παρουσία, εξαιτίας των συνεχιζόμενων καταλήψεων.

Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

  1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  1. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

  1. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της

Οι υπό κατάληψη σχολές σε όλη τη χώρα

Μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλλητήριο που έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη 25/01, οι πανεπιστημιακές σχολές που έχουν ενημερώσει ότι θα βρίσκονται σε κατάληψη τουλάχιστον μέχρι τις 30/1 είναι οι ακόλουθες:

Αθήνα

Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Κλείσιμο
Ιατρική ΕΚΠΑ
Οικονομικό ΕΚΠΑ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

Πολιτικό ΕΚΠΑ
ΤΕΑΠΗ
ΙΦΕ
Γεωλογικό
ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ
ΣΕΤΠ ΠΑΔΑ
ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τοπογράφων ΕΜΠ
Αρχιτεκτονική ΕΜΠ
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
ΗΜΜΥ ΕΜΠ
Ναυπηγών ΕΜΠ
Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ
ΑΣΟΕΕ
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκη

Νομική ΑΠΘ
Ιστορικό & Αρχαιολογικό ΑΠΘ
Πληροφορική ΑΠΘ
Ψυχολογία ΑΠΘ

Πάτρα

Πολιτικών Μηχανικών
Φυσικό
Θεάτρου
ΗΜΜΥ
Αρχιτεκτονική
CEID
ΤΕΕΑΠΗ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Καλών Τεχνών

Κρήτη

Πολυτεχνείο Κρήτης
ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χωροταξίας

Ιωάννινα

Ιστορικό & Αρχαιολογικό
Νηπιαγωγών
ΠΤΔΕ

Σημειώνεται ότι οι Φοιτητικοί Σύλλογοι θα συγκαλέσουν εκ νέου Γενικές Συνελεύσεις την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για το αν θα συνεχιστούν οι καταλήψεις.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*