ΠΕ Πέλλας: Η πολιτεία χρειάζεται να διευθετήσει όλα τα ζητήματα αγροτικής γης και οικοπέδων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής, με έγγραφό του προς την αρμόδια  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σε συνεργασία με την οικεία υπηρεσία Πολιτικής Γης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, κατέθεσε σειρά προτάσεων ενόψει της τροποποίησης του Νόμου 4061/12. Πρόκειται για τον κύριο νόμο που αφορά τη Διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, ειδικότερα, τη ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και άλλες σχετικές διατάξεις. Μέσω των συγκεκριμένων προτάσεων, ο κ. Τζαμτζής επιδιώκει τη δίκαιη ρύθμιση και με ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, τακτοποίηση πολλών εκκρεμών υποθέσεων.

Μάλιστα, οι προτάσεις προς το Υπουργείο έχουν και έναν αναπτυξιακό προσανατολισμό, στοχεύοντας στην εξασφάλιση εσόδων για το δημόσιο, την υποστήριξη της διασφάλισης στέγης δικαιούχων σε χωριά, την αποδέσμευση εκτάσεων για ίδρυση βιοτεχνιών-βιομηχανικών, την αποκατάσταση γεωργοκτηνοτροφικών κλήρων, τη νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, την εξασφάλιση εκκλησιαστικών κτισμάτων και άλλα σχετικά.

Ακολουθεί το σύνολο των προτάσεων, όπως αναφέρονται στο έγγραφο:

«Απαντώντας στα παραπάνω σχετικά έγγραφα προτείνουμε την τροποποίηση  του Ν.4061/12 ως εξής:

-Να συμπεριληφθεί άρθρο (σε αντικατάσταση του άρθρου 23 του Ν.4061/12) το οποίο να είναι συναφές με το άρθρο 3 του Ν. 666/77, το οποίο ποτέ δεν κρίθηκε αντισυνταγματικό , αναφερόταν σε γεωργούς κατά κύριο επάγγελμα, επίσης να προβλέπεται η παραχώρηση των κατεχόμενων οικοπέδων του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης  και όπου υπάρχουν κατοικίες προς αυτοστέγαση, να υπάρχει έκπτωση του καταβληθέντος τιμήματος ίση με το 50% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ώστε να μπορούν να τα δικαιωθούν και να μην προβαίνουν  στην διαδικασία του άρθρου 4 του Ν.3127/03. Δικαιούχοι του τιμήματος των παραχωρημένων εκτάσεων να είναι 50% το Δημόσιο και 50% η Περιφέρεια.

– Να καταργηθεί η υποχρέωση ,γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου ο οικείος Περιφερειάρχης να εκδώσει πράξη κατάτμησης του ενιαίου ακινήτου, όπως ορίζεται στην παρ.13α του άρθρου 37 του Ν.4235/2014, με την οποία προστέθηκε το άρθρο 24α στο Νόμο 4061/12. Κάτι τέτοιο θεωρείται απαραίτητο , καθώς διαπιστώνεται τεράστια καθυστέρηση σε απάντηση αιτημάτων που αποστέλλονται για γνωμοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει μία μόνο Διεύθυνση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες αυτής.

– Να συμπεριληφθεί άρθρο για παραχώρηση οικοπέδων , κατά κυριότητα , συναφές με το από 24-4-85 ΠΔ, ώστε να παραχωρούνται οικόπεδα για ανέγερση κατοικίας , για να μην αναγκάζονται πολλές φορές νέοι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τα χωριά τους λόγω στεγαστικού προβλήματος.

– Να συμπεριληφθεί άρθρο για τις μικροεκτάσεις , συναφές με το άρθρο 6 του   Ν.666/77.

– Να καταργηθεί  η παρ.7 του άρθρου 36 του ν. 4061/12, βάσει της οποίας υπουργικές αποφάσεις Νομοθετικής Ρύθμισης που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26  του Ν.2732/99 και της παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.3147/03, καταργούνται , εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας μέχρι την δημοσίευση του Ν.4061/12, καθώς για τα αγροκτήματα  και  τους συνοικισμούς , Τριών Ελάτων, Άνω και Κάτω Γραμματικού και Μαργαρίτας της Π.Ε.Πέλλας , έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις Νομοθετικής Ρύθμισης.

Συγκεκριμένα:

– Για το αγρόκτημα και το συνοικισμό Τριών Ελάτων, έχει τελειώσει όλη η διαδικασία παραχώρησης των εκτάσεων, εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι κυριότητας, αλλά επειδή ορισμένοι εκ των ιδιοκτητών δεν μετέγραψαν τους τίτλους αυτούς στο Υποθηκοφυλακείο ή τους μετέγραψαν μετά τις 22-3-2012, ημερομηνία ψήφισης του παραπάνω Νόμου, εκδώσαμε διαπιστωτικές πράξεις ανακλήσεως των τίτλων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και ταλαιπωρία τόσο των κατοίκων, όσο και της Υπηρεσίας.

– Για το αγρόκτημα Γραμματικού και τον συνοικισμό Άνω Γραμματικού, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί για τον  συνοικισμό Κάτω  Γραμματικού.

– Για το αγρόκτημα Μαργαρίτας, έχει ξεκινήσει η όλη διαδικασία ,αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

– Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε ορισμένα αγροκτήματα και συνοικισμούς της Π.Ε. Πέλλας έχουν εκδοθεί αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, για χορήγηση γεωργικών και οικοπεδικών εκτάσεων , βάσει των διατάξεων του Ν.1832/51 και 666/77, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση τίτλου κυριότητας από την αρμόδια υπηρεσία ,ήταν η αποπληρωμή του οφειλόμενου τιμήματος αυτών. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, δεν έχουν εκδοθεί οι εν λόγω τίτλοι, διότι ορισμένοι πολίτες δεν έχουν προσκομίσει τα αποδεικτικά πληρωμής ,είτε γιατί δεν τα έχουν στη κατοχή τους, είτε διότι δεν έχουν καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Θεωρούμε ότι αν υπήρχε δυνατότητα αναπροσαρμογής του οφειλόμενου τιμήματος και αποστολής νέων καταστάσεων οφειλής στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.  το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

– Να ισχύσει η διάταξη του άρθρου 1 του ΝΔ 221/74 (περί αντικατάστασης του ν.203/69, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4235/14),για όσες περιπτώσεις ακινήτων έχουν παραχωρηθεί για ίδρυση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και έχουν ανακληθεί ή είναι για ανάκληση, γιατί οι δικαιούχοι άλλαξαν τη χρήση αυτών και έχτισαν άλλα ακίνητα σημαντικής αξίας(όπως ξενοδοχεία , οικείες κτλ), ή μεταβίβασαν σε τρίτους τα εν λόγω ακίνητα ή κατασχέθηκαν από Τραπεζικά ιδρύματα και  αγοράστηκαν από τρίτους μετά από πλειστηριασμό.

α) Αυτά που έχουν ανακληθεί , να μπορούν να παραχωρηθούν κατευθείαν στους ίδιους ή στους κληρονόμους τους, ύστερα από αίτημα τους και με καταβολή τιμήματος ίσου με την αγοραία αξία των τεμαχίων και

β) Αυτά που είναι για ανάκληση , να μην ανακληθούν και να καταβάλουν πρόστιμο ίσο με την αγοραία αξία των τεμαχίων.

Σημειώνουμε ότι στην ίδια περίπτωση υπάγονται και οι παραχωρησιούχοι εκτάσεων για ίδρυση βιομηχανιών-βιοτεχνιών οι οποίοι δεν μπορούν να χτίσουν λόγω Σ.Χ.Ο.Α.Π.

-Στο άρθρο 24 του ν.4061/12 να προστεθεί διάταξη η οποία να αφορά και τους γεωργοκτηνοτροφικούς κλήρους οι οποίοι χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Αγροτικού Κώδικα ως εξής:

Οι αποκατασταθέντες γεωργοκτηνοτρόφοι ή οι κληρονόμοι τους , να έχουν το δικαίωμα χρήσης του κτηνοτροφικού τμήματος του κλήρου τους.

Όσοι εκ των γεωργοκτηνοτρόφων διατηρούν τα ποίμνια τους ,αυτοί ή οι κληρονόμοι τους και έχουν κτίσει σταβλικές εγκαταστάσεις , στην βοσκήσιμη έκταση να έχουν δικαίωμα νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων τους και να εκδίδουν σχετικές άδειες λειτουργίας.

Όσοι εκ των γεωργοκτηνοτρόφων έχουν εγκαταλείψει το  επάγγελμα του κτηνοτρόφου αυτοί ή κληρονόμοι τους, να διαγράφονται από δικαιούχοι του κτηνοτροφικού τμήματος του κλήρου τους. Το σύνολο της έκτασης που αντιστοιχεί στον γεωργοκτηνοτροφικό κλήρο θα πρέπει να διαχωρισθεί  από την υπόλοιπη βοσκή , όπου οι αποκατασταθέντες γεωργοκτηνοτρόφοι θα έχουν αποκλειστικά αυτοί ή οι κληρονόμοι τους την χρήση της έκτασης αυτής.

-Στην παρ.7 περ.ββ του άρθρου 22 του Ν.4061/12, η οποία προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 37  του Ν.4235/14 να συμπεριληφθεί παράγραφος βγ ως  εξής  « Εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας (ναοί), εάν κατέχονται  εκτάσεις από τα  εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα , όπου έχουν αναγερθεί κτίσματα , όπως (γραφεία ,μουσεία , αποθήκες, οικίες για τον εκάστοτε ιερέα ). Το Δημόσιο να μην προβάλει δικαιώματα , με την προϋπόθεση ότι, η χρήση αυτή θα εξακολουθεί  και στο μέλλον απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης , αλλά και της εκμίσθωσης ή πώλησης των ακινήτων αυτών.

-Τέλος η Επιτροπή Θεμάτων Γης να έχει δικαίωμα να εφαρμόζει τις αποφάσεις των πρώην Ε.Α. κυρίως ως προς τις καταλήψεις ποσοστού κλήρων».

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*