Οι περιζήτητες ειδικότητες το 2023: Εκπαίδευση, κατασκευές, αποθήκευση-µεταφορές και ανειδίκευτοι εργάτες

Εκπαίδευση, κατασκευές, ανειδίκευτοι εργαζόµενοι και εργαζόµενοι σε αποθήκευση – µεταφορές βρέθηκαν για το περασµένο έτος ψηλά στη λίστα των προσλήψεων, ενώ αντίθετα εργαζόµενοι σε τέχνες, λιανικό εµπόριο και γραµµατειακή υποστήριξη είχαν τις µεγαλύτερες απώλειες σε θέσεις εργασίας, όπως καταγράφει η ετήσια έκθεση του ΕΡΓΑΝΗ για το 2023-2024.

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι σε µια περίοδο που καταγράφονται σηµαντικές ελλείψεις «ταλέντων» στους τοµείς της υψηλής τεχνολογίας (όπως τεχνητή νοηµοσύνη, επιστήµονες έρευνας και ανάπτυξης, αναλυτές κυβερνοασφάλειας, µηχανικοί δεδοµένων, σύµβουλοι για συστήµατα, εφαρµογές και προϊόντα κ.λπ.), φαίνεται να µην καλύπτονται εύκολα οι κενές θέσεις εργασίας, ακόµη και σε κλάδους χωρίς προαπαιτούµενα ειδικά προσόντα και υψηλή εξειδίκευση, κρίσιµους ωστόσο για τη λειτουργία της οικονοµίας.

Οι περιζήτητες ειδικότητες – Οι πρώτοι σε προτιμήσεις

Σύµφωνα µε το σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ, τα 10 πιο περιζήτητα επαγγέλµατα, που σέρνουν τον χορό των προσλήψεων, είναι:

– ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων, καθηγητές, δάσκαλοι κ.λπ.

– Ανειδίκευτοι εργάτες

– Τεχνίτες οικοδοµικών εργασιών (µερεµετάδες, υδραυλικοί, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωµατιστές, γυψαδόροι κ.λπ.)

– Συσκευαστές, κονσερβοποιοί και χειριστές µηχανηµάτων και άλλων εργαλειοµηχανών τροφίµων

– Μηχανουργοί και διάφοροι άλλοι χειριστές µηχανηµάτων

– Γυµναστές, προπονητές και αθλητές

– Οδηγοί

– Ναυτεργάτες πλοίων

– Συνοδοί µαθητών

– Βρεφοκόµοι και νηπιαγωγοί.

Μεγάλες απώλειες

Αντίθετα, τα πέντε επαγγέλµατα που καταγράφουν τις µεγαλύτερες απώλειες σε θέσεις εργασίας αφορούν δηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, διοικητικές δραστηριότητες γραφείου και δραστηριότητες εστίασης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, για τον µήνα Ιανουάριο 2024 καταγράφεται µείωση της µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 31.997 θέσεις εργασίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία των ροών µισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 195.001, ενώ οι αποχωρήσεις σε 226.998.

Από τις 226.998 συνολικά αποχωρήσεις, οι 86.899 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 140.099 από καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου.Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο µηνών, Ιανουάριου του 2024 και Ιανουάριου του 2023, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 4.386 θέσεις εργασίας για τον Ιανουάριο του 2024 (αρνητικό ισοζύγιο -31.997 θέσεων εργασίας), έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-27.611) τον Ιανουάριο του 2023.

Σηµαντική είναι η παράµετρος ότι από το σύνολο των προσλήψεων το 54,16% αφορά θέσεις εργασίας µε πλήρη απασχόληση, το 37,5% θέσεις µερικής απασχόλησης και το 7,34% εκ περιτροπής απασχόληση. Σε ηλικιακό επίπεδο, τα άτοµα ηλικίας 30-44 ετών είχαν τις περισσότερες απολύσεις, και ακολουθούν οι ηλικίες 15-24 ετών.

Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή».

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*