Καρασμάνης: Συνάντηση με τον υπ. εργασίας για συνταξιοδοτικά θέματα και τη μείωση των ενσήμων από 100 σε 50 για το επίδομα ανεργίας

Karasmanis-Giorgos

Συνταξιοδοτικά θέματα που αφορούν τρεις μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων τέθηκαν στη συνάντηση του Γιώργου Καρασμάνη με τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη προ ημερών, καθώς και με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κυρία Καρασιώτου σήμερα, κατόπιν εντολής του Υπουργού.

Για το θέμα της αύξησης του ορίου των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, ο Υπουργός χαρακτήρισε ως θετική την τροπολογία Καρασμάνη για την αύξησή τους παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι ήδη έχουν αυξηθεί από τον περασμένο Μάιο, και δεσμεύτηκε να συζητήσει το θέμα με την συναρμόδια ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα άλλα θέματα για τα οποία συζήτησε με την Γενική Γραμματέα ήταν: Η αποκατάσταση των αδικιών στη συνταξιοδότηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που έχουν την φροντίδα ατόμων με βαριές αναπηρίες, καθώς και η θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης σε εποχικά εργαζόμενους (όπως δασεργάτες, εποχικά εργαζόμενους σε κονσερβοποιίες, εστίαση, τουριστικά επαγγέλματα, μουσικούς, οικοδόμους κλπ) – θέματα που επίσης έχει θέσει ο Γιώργος Καρασμάνης με τροπολογίες που έχει παραδώσει στον Υπουργό.

Στη συνάντηση – με την παρουσία τεχνοκρατών του Υπουργείου – και τη συζήτηση επί των τροπολογιών Καρασμάνη, η Γενική Γραμματέας ενημέρωσε τον πρώην Υπουργό ότι για το θέμα των ΑμΕΑ έχει συγκροτηθεί από το Αύγουστο όπως είχε προτείνει ο Γιώργος Καρασμάνης Επιτροπή που το εξετάζει, και προσανατολίζεται στο να δοθεί μια ¨κατ’ αρχήν λύση¨ με μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης σε όσους έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, για δε τις άλλες περιπτώσεις ελαφράς αναπηρίας να ισχύει ό,τι προβλέπει ο υφιστάμενος Νόμος.

Για το ζήτημα των εποχικά εργαζόμενων, η κυρία Καρασιώτου είπε ότι σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, είναι ένα θέμα ¨περίπλοκο¨, ωστόσο εξετάζονται οι ¨ιδιαιτερότητες¨ εκείνων που για κάποιους λόγους (πχ πανδημία, φυσικές καταστροφές κλπ) δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα. Και ότι επ’ αυτού, οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στο 2022.

Ο Γιώργος Καρασμάνης, στην συνάντησή του με τον Υπουργό έθεσε το γνωστό θέμα της επιβεβλημένης λόγω συνθηκών μείωσης των ενσήμων από 100 σε 50, για τους εποχικά εργαζόμενους προκειμένου να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είχε εισαχθεί με νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή αλλά την τελευταία στιγμή η διάταξη που αφορούσε τους εργαζόμενους σε κονσερβοποιεία, διαλογητήρια κλπ αποσύρθηκε. Μετά από παρέμβαση Καρασμάνη ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε επίσημα στη Βουλή ότι θα επαναφέρει το θέμα με νέα ρύθμιση.

Γι’ αυτό, ο Γιώργος Καρασμάνης του επισήμανε ότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου τα περισσότερα εργοστάσια δεν λειτουργούν, ότι τα ελάχιστα που συνέχισαν ¨έκλεισαν¨ στα μέσα Οκτωβρίου και σήμερα δεν λειτουργεί κανένα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Γιώργο Καρασμάνη ότι, όπως είχε δεσμευτεί, θα φέρει νομοθετική ρύθμιση – και μάλιστα με αναδρομική ισχύ – ώστε να μην αδικηθεί κανένας.

Επισυνάπτονται οι τρεις Τροπολογίες του Γιώργου Καρασμάνη :

1) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το άρθρο 259 του Ν. 4798/2021 τροποποιήθηκε το αρθ, 61 του Ν. 3863/2010 και πλέον η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ. Ειδικά όμως ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το οφειλόμενο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ. Υπάρχει αντικειμενική ανάγκη περαιτέρω αύξησης του ορίου οφειλής των αυτοαπασχολούμενων: στον ΟΓΑ στις 10.000 ευρώ, και των υπολοίπων στις 30.000 ευρώ. Κι αυτό γιατί, ο μέσος όρος των εν δυνάμει συνταξιούχων αγροτών οφείλει ποσό περίπου 10000 ευρώ, και αδυνατεί να καταβάλει εφάπαξ 4000 ευρώ και πάνω. Η αδυναμία αυτή, δεν είναι υπαιτιότητα του αγρότη αλλά οφείλεται στη φύση της δουλειάς του, η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε δοκιμάζεται εντόνως λόγω των συνεχών ζημιών στην παραγωγή τους, εξαιτίας κυρίως της κλιματικής αλλαγής. Με τα λιγοστά έσοδα που έχουν προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην επιβίωση των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από αυτούς λένε να κρατηθεί όλο το ποσό της σύνταξής τους μέχρι να εξοφληθεί η οφειλή, όση κι αν είναι αυτή.

Επίσης, λόγω της μεγάλης υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει σήμερα η Χώρα μας, πέραν από τους αγρότες αυξήθηκε και το χρέος των αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών στα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο ήταν ήδη μεγάλο λόγω των υπέρμετρα διογκωμένων ασφαλιστικών εισφορών των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα το ποσό της παρακράτησης των 20.000 ευρώ να είναι ήδη μικρό.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΗ παράγραφος 2 του άρθρου 259 του Ν. 4798/2021 τροποποιείται ως εξής:«Η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που εμπλέκονται στη συνταξιοδότηση, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και σωρευτικά εφόσον τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΓΑ δεν ξεπερνούν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τον πρώην Ο.Γ.Α., ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό, ενώ, ως προς το υπόλοιπο ποσό, ισχύουν όσα προβλέπονται στην παρ. 3. Εφόσον το υπερβάλλον ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον πρώην Ο.Γ.Α. δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού».

Ο προτείνων βουλευτής Πέλλας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου ένας εργαζόμενος να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες εκατό (100) τουλάχιστον σε κάθε ένα έτος κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Υπάρχουν όμως επαγγέλματα (δασεργάτες-υλοτόμοι, εργαζόμενοι σε εποχικά εργοστάσια, εργαζόμενοι τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων, οικοδόμοι, μουσικοί κλπ) για τα οποία η εν λόγω προϋπόθεση καθίσταται εκ των πραγμάτων ανέφικτη – και συνεπώς άδικη – λόγω της φύσης του ασκούμενου επαγγέλματος.Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το επάγγελμα του δασεργάτη-υλοτόμου, η απασχόληση του οποίου εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, εις τρόπον ώστε, εάν αυτές είναι δυσμενείς επί μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποστερείται της δυνατότητας να εργασθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατό ημερών κατ’ έτος. Πολύ περισσότερο που, λόγω της πανδημίας των δύο τελευταίων ετών, της καραντίνας και των εν γένει περιοριστικών μέτρων, αυτά τα επαγγέλματα είναι φύσει αδύνατον να συμπληρώνουν 100 ένσημα κάθε χρόνο.Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η εξαίρεση των εποχικά εργαζομένων (δασεργάτες-υλοτόμοι, εργαζόμενοι σε εποχικά εργοστάσια, εργαζόμενοι τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων, οικοδόμοι, μουσικοί κ.λ.π.) από την εν λόγω προϋπόθεση.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ«Ειδικά για τους εποχικά εργαζόμενους, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα μειωμένης σύνταξης, λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του και 4.500 ημερών απασχόλησης, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ημέρες απασχόλησης, σωρευτικά κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και να έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό ενσήμων που απαιτείται κατ` έτος για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας»

Ο προτείνων βουλευτής Πέλλας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

3) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τον Ν. 4336/2015 θεσπίστηκαν νέα όρια ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης μελών οικογενείας με αναπηρία ( συζύγων, γονέων, αδερφών), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Από 19/8/2015 και μετά ως όριο ηλικίας για την παραπάνω κατηγορία ασφαλισμένων θεσπίστηκε το 55ο έτος , το οποίο αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 62ο έτος το οποίο θα ισχύει από 1/1/2022.Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 πολιτικοί υπάλληλοι του δημοσίου που έχουν ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα παιδί με ποσοστό 67% και άνω , δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και το 50ο έτος της ηλικίας τους Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους του δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄της παραγρ.1 του αρθρ. 3 του ν.2084/1992 (Α΄165) όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή της με την παρ.7 του αρθρ.6 του ν3865/2010 (Α΄120) .Με τον ν. 4387/2016 έχει δημιουργηθεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο οποίος πρέπει να έχει ενιαίους κανόνες συντάξεων και παροχών, ούτως ώστε να πάψουν υπάρχουν και να αποκατασταθούν οι αδικίες του Ν. 4336/2015 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ατόμων με βαριές αναπηρίες όπως είναι γονείς, κηδεμόνες, αδέλφια, σε ποσοστό 67% και άνω, άγαμων και δεν ασκούν κανένα επάγγελμα, όπως και οι σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80%. Οι άνθρωποι αυτοί τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με άδικες ανατροπές ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χωρίς κανένα αντιστάθμισμα από κοινωνικές δομές και υπηρεσίες υποστήριξης. Με αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να χάνουν με τις νέες ρυθμίσεις το δικαίωμα να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας και με 7.500 ένσημα. Σε αντίθεση με τους δημοσίους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας που – πολύ σωστά – δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και το 50ό έτος της ηλικίας τους. Όμως, σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, δεν νοούνται πολίτες Α και Β κατηγορίας. Συνεπώς, το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημά μας θα πρέπει να έχει ενιαίους κανόνες και να αντιμετωπίζει αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερη ευαισθησία ή, τουλάχιστον, με απόλυτη ισονομία. Το χρωστάμε σ΄ αυτούς τους γονείς, κηδεμόνες, αδέλφια και συζύγους ατόμων με βαριά αναπηρία, διότι με το πέρασμα των χρόνων και της ηλικίας, έχουν όλο και μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣτην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, προστίθεται στοιχείο «γ.» ως εξής:γ. «Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία προβλέπεται αύξηση του ορίου ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος μελών οικογενείας με αναπηρία ( συζύγων, γονέων, αδερφών), ορίζεται το 50ο έτος της ηλικίας ως ελάχιστο όριο για τη λήψη του δικαιώματος αυτού.»

Ο προτείνων βουλευτής Πέλλας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*