Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ σε 120.000 άνεργους – Μέχρι και αύριο οι αιτήσεις

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 23:59, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» 120.000 ανέργων νέων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες που έχουν ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη επανένταξή τους. Μάλιστα, ο κάθε καταρτιζόμενος που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα θα λάβει και ένα έκτακτο επίδομα.

Ειδικότερα, το έκτακτο επίδομα της ΔΥΠΑ αφορά όσους κάνουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 2 Μαρτίου για να ενταχθούν στο Μητρώο για την κατάρτιση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 200 ωρών (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο GoLearn (ισχύει μόνο για Αττική) και στη συνέχεια αίτηση στο voucher.gov.gr, αλλιώς απευθείας στο vouchers.gov.gr.

Πώς θα πάρουν τα 1.000 ευρώ οι άνεργοι

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*