Έγκριση 8.995.391,52€ για την ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έγκριση 8.995.391,52€ για την ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

Πολυ σπουδαία χρηματοδότηση κατάφερε να εξασφαλίσει η ΔΕΥΑ  Αλμωπίας για καινοτόμες λύσεις διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης.

Συγκεκριμένα εντάχθηκε η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5201814 στον άξονα «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων».

Η πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών(όπως πίεση,στάθμη, παροχή, κλπ) εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αλμωπίας, με σκοπό την εξοικονόμηση του πόσιμου νερού και τη μείωση των διαρροών.

-Περιλαμβάνεται η προμήθεια και θεση σε λειτουργία συνολικά 149 εγκαταστασεων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου(πίεσης, παροχής, ποιότητας νερού)

– Παρακολούθηση της κατανάλωσης της ηλεκτρηκης ενέργειας μέσω υφιστάμενων μετρητών και εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης ενέργειας.

-Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης και ρύθμισης της υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και των δεξαμενών και πίεσης αγωγών.

– Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικης καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R) που απαρτιζεται από 8277 υδρομετρητές.

-Εγκατάσταση ενός Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις.

-Εγκατάσταση ειδικών  λογισμικών παρακολούθησης της λειτουργίας και της απόδοσης του δικτύου.

Στόχος μας ο εκσυχρονισμός του δικτύου της ΔΕΥΑ Αλμωπίας με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει για την συνεχώς αυξανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών παροχής νερού που προσφέρουμε στους πολίτες.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*