Δημόσιοι Υπάλληλοι: Μετάταξη σε ανώτερες βαθμίδες και με πτυχίο κολεγίου

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία κάνει δεκτά τα πτυχία των κολεγίων για την μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων από ΔΕ σε ανώτερη βαθμίδα ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης).

Η γνωμοδότηση

Η γνωμοδότηση ήρθε να απαντήσει σε ερώτημα, που είχε θέσει το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο εάν θα μπορούσε να καταταγεί  διοικητικός υπάλληλος του ιδρύματος ,κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού στην κατηγορία ΠΕ, στον κλάδο Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, αρκεί να κατέχει τίτλο σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, του οποίου, έχει αναγνωριστεί, με απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η επαγγελματική ισοδυναμία του, με απονεμόμενο τίτλο Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή απαιτείται και η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας του εν λόγω τίτλου σπουδών.

Η αναγνώριση αυτή προέκυψε όταν μόνιμος διοικητικούς υπάλληλος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού,  αιτήθηκε την μετάταξη του σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας και, συγκεκριμένα, στον κλάδο Διοικητικού-Οικονομικού, κατηγορίας ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης).

Ο υπάλληλος προσκόμισε τίτλο σπουδών τον οποίο είχε λάβει το 1994 από πανεπιστήμιο της μεγάλης Βρετανίας και συγκεκριμένα από το πανεπιστήμιο Ulster με τίτλο  “Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing”, διάρκειας σπουδών τέσσερα έτη, με αναγνώριση προηγουμένης μάθησης και δύο ετών σπουδών   στο Κολλέγιο της πόλης της Θεσσαλονίκης “Internasional College for Bisiness (ICBS)”.

Ο υπάλληλος προσκόμισε επίσης: 1. Αντίγραφο σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας του πιο πάνω Ιδρύματος, συνοδευτικού του πτυχίου, με βεβαίωση του Βρετανικού Συμβουλίου για την γνησιότητα αυτού ως εκδοθέντος από το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από? το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλής Βρετάνιας, με επίσημη μετάφραση του και στο οποίο (αντίγραφο σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας) αναφέρεται ως τίτλος σπουδών “Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing.

2. Aπρόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία αναγνωρίστηκε η επαγγελματική? ισοδυναμία του πιο πάνω τίτλου σπουδών «Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing» του ιδρύματος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης University of Ulster του Ηνωμένου Βασίλειου, με τους απονεμομένους τίτλους των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας.

Πηγή ethnos.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*