Δήμος Πέλλας: Μείωση Δημοτικών Τελών σε Τρίτεκνες Οικογένειες

dimotiko symvoulio pellas

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας οι τρίτεκνοι δικαιούνται μείωση 50% στα Δημοτικά τέλη.

Δικαιούχοι αυτής της έκπτωσης είναι τρίτεκνοι με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής, ή υπηρετούν τα στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό εισόδημα για το έτος 2017 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2018) έως 27000ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά(φωτοτυπία) στο γραφείο του συλλόγου προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών Τελών:

1)Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κατοίκων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια διαμονής των δικαιούχων και προστατευόμενων μελών.
2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3)Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2017 που εκκαθαρίστηκαν το 2018,συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Ε1.Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια ΔΟΥ.
4)Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του.
5)Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet.
6)Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
7)Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου μέλους κλπ)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*