Δήμος Έδεσσας: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20/11

edessas1

Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.30΄για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020 (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).
 2. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση μίας προστατευτικής μπάρας «Π» επί του πεζοδρομίου, στην οδό Π. Μελά αρ. 9 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 3. Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Μελέτη γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 4. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 5. Έγκριση της έκθεσης Γ΄τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 6. Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων νεκροταφείου (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 7. Τροποποίηση της υπ άριθ. 64/1991 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός των χώρων πεζοδρομίων των οποίων θα επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης τους» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 8. Μίσθωση χώρου στην πόλη της Έδεσσας για εγκατάσταση Λούνα Παρκ μέσω δημοπρασίας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 9. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Γραμματικού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
 11. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
 12. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Έδεσσας(Εισηγητής: Δήμαρχος).
 13. Τροποποίηση της αριθμ. 323/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ»» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 14. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας»
 15. Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 16. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Έδεσσας(Εισηγητής: Δήμαρχος).
  Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*