Δήμος Έδεσσας: Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι  σε συνέχεια του ΦΕΚ 2539/Β΄/14-6-2021, της κοινής υπουργικής απόφασης 19005/14-6-2021, με θέμα: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», έχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για τα παραπάνω προγράμματα μέσω των ΚΕΠ από 01/11/2023 έως 15/11/2023.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετράμηνου του έτους.

 Α’ τετράμηνο: 01/03-15/03

 Β’ τετράμηνο: 01/07-15/07

 Γ’ τετράμηνο: 01/11-15/11

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (οικισμών  Άγρα,  Βρυττών ,Καρυδιάς ,Κερασιάς ,Δροσιάς Καισαριανών ,Λύκων, Πλατάνης και Προαστείου) (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ (ΦΕΚ 2539/Β΄).

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes) μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε μέσω των ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι των παραπάνω οικισμών μπορούν να προσέρχονται για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ  Έδεσσας και ΄Αρνισσας (Τρίτη και Παρασκευή ) προσκομίζοντας:

  1. Ταυτότητα ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ )
  2. Πρόσφατο Λογαριασμό Ηλεκτρικού Ρεύματος
  3. Εξουσιοδότηση  και υπεύθυνη δήλωση όταν πρόκειται να υποβληθεί η αίτηση από άλλο πρόσωπο και που θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.
  4. Email
  5. ΑΦΜ και τηλέφωνο (κινητό, σταθερό)

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα ΚΕΠ Έδεσσας και Άρνισσας  καθημερινά από τις 8:00 το πρωί έως τις 19:30 και το Σάββατο από τις 8:00 έως τις 13:30.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*