Δήμος Αλμωπίας: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  Τρίτη  23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 7.00μ.μ

dhmarxeio almopias

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Αριδαίας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», την  Τρίτη  23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α)
2ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων” που έχει έδρα στα Λουτρά Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.
3ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
4ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
5ο Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
6ο Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών  και αμφισβητήσεων Δήμου Αλμωπίας έτους 2024
7ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών, εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας έτους 2024
8ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση  της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αλμωπίας
9ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών – εργασιών και γενικών υπηρεσιών  για το οικονομικό έτος 2024, βάσει του  άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10ο Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής  αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου Αλμωπίας
11ο Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλμωπίας
12ο Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αλμωπίας για την συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
13ο Ορισμός εκπροσώπων  Δήμου Αλμωπίας στο «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων»
14ο Ορισμός μελών  για την επιτροπή ελέγχου καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του Δήμου Αλμωπίας
15ο Ορισμός μελών  για την  επιτροπή  σφράγισης και αποσφράγισης   καταστημάτων  και επιχειρήσεων   του   Δήμου Αλμωπίας ετών 2024-2028
16ο Συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου  του  Δήμου Αλμωπίας
17ο Συγκρότηση της Επιτροπής διαπίστωσης και αποκατάστασης ζημιών λόγω απρόβλεπτων συμβάντων πολιτικής προστασίας του  Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2024
18ο Ανανέωση Νομιμοποίησης και Ορισμός Εκπροσώπων για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Αλμωπίας και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες.
19ο Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου  έτους 2023
20ο Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της επιχείρησης  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» για την ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ (DOUBLE CAB) HMIΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4Χ4» και για την ΟΜΑΔΑ Γ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ PICK – UP ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ 4Χ4 ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ.»
21ο Εξέταση του με αριθ.1/2023 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Αλμωπίας
22ο Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών
23ο Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου
24ο Ανάθεση υλοτομικών εργασιών στο Δημοτικό Δάσος (Σωσάνδρας), για τα έτη 2023-2025
25ο Κοινοποίηση των με αρ.4,5 και 6/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας στο ΔΣ του Δήμου Αλμωπίας προς ενημέρωση αυτού
26ο Έγκριση της με αριθ.52/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας με τίτλο «Απολογισμός και ισολογισμός οικ. Έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας»
27ο Έγκριση της με αριθ.54/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας με τίτλο «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023»
28ο Έγκριση της με αριθ.40/2023 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με τίτλο: «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας»

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*