Δήμος Αλμωπίας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

dhmarxeio_almopias_

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας, ύστερα από την υπ’ αριθ.  82/2019 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δυο [2] μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών λειτουργικών  αναγκών, με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1
ΔΕ  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 4  
ΥΕ καθαριστριών 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της αίτησης, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση, και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Καραϊσκάκη 21,στο κτίριο του Β΄παιδικού σταθμού-Αριδαία), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ΚΕΚΠ-Α και στις ιστοσελίδες του Δήμου Αλμωπίας και του ΚΕ.Κ.Π.-Α., μέχρι και την Παρασκευή 7-02-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΕΚΠΑ, τηλ 23840-22237.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*