Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών: Παράταση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ψηφιακής αναβάθμισης δικηγορικών γραφείων

dikigorikos

Δημοσιεύθηκε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Ε.Π. « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (039ΚΕ)», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων από έξι (6) σε εφτά (7) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*