ΔΑΟΚ ΠΕ Πέλλας: 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

neoi-agrotes

«3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 3Η Πρόσκληση του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο – υποψήφιο Νέο Αγρότη, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 624140(3801)/15-09-2023 (ΑΔΑ:92707ΛΛ-5Ρ0) «3η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 512299(3897)/14-07-2022 Απόφασης Ένταξης πράξεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης», η οποία περιλαμβάνει 2.698 δικαιούχους Νέους Γεωργούς, με συνολικό προϋπολογισμό πράξης στο ΠΔΕ 98.175.000,00 €, για το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι  οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται από την έκδοση της παραπάνω απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο σε μορφή PDF.

Περαιτέρω πληροφόρηση παρέχεται από τον Μελετητή – Σύμβουλο έκαστου υποψηφίου – εντασσόμενου Νέου Αγρότη και από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας στα τηλέφωνα:

  • για την περιοχή Έδεσσας 2381351217 και 2381351382
  • για την περιοχή Γιαννιτσών 2381352318 και 2381352304.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*