Ανακοίνωση ανάρτησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δήμου Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας/ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας/ Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 20, 58500, Σκύδρα, αρμόδιος υπάλληλος Σταυρούλα Καλαϊτζόγλου, τηλ. 2381351855 και ηλεκτρονική διεύθυνση: kalaitzoglous@skydra.gov.gr, ως αρχή σχεδιασμού για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Σκύδρας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §4.2, του άρθρου 7 της υπ΄ αρ.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (Β΄ 1225) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α.  Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου προς την αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, ΤΚ 11473 Αθήνα και ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.dipa@prv.ypeka.gr) ή και στο Δήμο,  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 20, 58500, Σκύδρα, αρμόδιος υπάλληλος Σταυρούλα Καλαϊτζόγλου, τηλ. 2381351855 και ηλεκτρονική διεύθυνση: kalaitzoglous@skydra.gov.gr , μέσα σε προθεσμία (35) τριάντα πέντε ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β.  Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, σε έντυπη μορφή βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου (ταχ. διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 20, 58500, Σκύδρα, αρμόδιος υπάλληλος Σταυρούλα Καλαϊτζόγλου, τηλ. 2381351855 και ηλεκτρονική διεύθυνση: kalaitzoglous@skydra.gov.gr), καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

γ.  Ενημερώνει το κοινό ότι τα στοιχεία της ΣΜΠΕ (τεύχος και χάρτες) και του ΤΠΣ, είναι αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας στον ακόλουθο σύνδεσμο: για το σχέδιο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο» στο λινκ  www.skydra.gr και για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο στο λινκ: www.skydra.gr .

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*