9η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο 4

9η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 534/13-3-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρική της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί η αρ. 1125/24.04.2024 (ΑΔΑ: 69ΞΖ4653ΠΓ-Δ9Ζ) 9η Τροποποίηση  της υπ. αριθμ. 534/13-3-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», στη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Συγκεκριμένα:

  1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 – Πιστώσεις Χρηματοδότηση

  1. Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 130.310 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και το EURI. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια.

Περιφέρεια Πιστώσεις
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 28.265.000 €
Κεντρικής Μακεδονίας 57.160.000 €
Δυτικής Μακεδονίας 25.090.000 €
Θεσσαλίας 36.445.310 €
Ηπείρου 16.340.000 €
Ιονίων Νήσων 2.700.000 €
Δυτικής Ελλάδας 28.360.000 €
Στερεάς Ελλάδας 25.560.000 €
Πελοποννήσου 23.920.000 €
Αττικής 2.860.000 €
Βορείου Αιγαίου 13.800.000 €
Νοτίου Αιγαίου 7.280.000 €
Κρήτης 37.160.000 €
Σύνολο 304.940.310 €

Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στη νήσο της Ρόδου, στον Δήμο Δομοκού και στις ΔΚ Αγίου Κωνσταντίνου, Αγνάντης, Μενδενίτσας, Αγίου Χαραλάμπους και Ανάβρας του Δήμου Καμένων Βούρλων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας καθώς και στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, καλύπτεται, κατά προτεραιότητα, το σύνολο των επιλέξιμων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

  1. Το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 14, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% των ποσών του ανωτέρω πίνακα. Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στους δικαιούχους της δράσης 4.1.5 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 16 (ενδικοφανείς προσφυγές). Εξαιρούνται, οι επιλέξιμες αιτήσεις που προέρχονται από υποψηφίους με μόνιμη κατοικία, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στη νήσο της Ρόδου, στον Δήμο Δομοκού και στις ΔΚ Αγίου Κωνσταντίνου, Αγνάντης, Μενδενίτσας, Αγίου Χαραλάμπους και Ανάβρας του Δήμου Καμένων Βούρλων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας καθώς και στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, όπου μετά το τέλος της αξιολόγησης καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων προτάσεων.»
  2. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την ένταξη στη δράση 4.1.5 πρέπει οι διαθέσιμες πιστώσεις του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 4 να καλύπτουν το 100% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης των υποψηφίων.»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Πέλλας, τηλ. ΕΔΕΣΣΑ: 2381351328, 2381351382 –  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: 2381352318, 2381352304.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*